Outsourcing werkt niet..

11.10.23 13:59:24 By arend

De nadelen van Outsourcing

Een veelgehoorde klacht bij outsourcing is dat ‘het niet werkt’. In deze blog wil ik stilstaan bij deze quote. Hoe komt het dat er zoveel negatief sentiment heerst rondom outsourcing? Waarom wordt er soms gezegd dat het niet werkt? Hieronder ga ik wat dieper in op een aantal redenen waarom outsourcing soms niet goed werkt. (en wat je er aan kan doen om het wel te laten werken).

 

Slechte planning

Als je niet goed hebt nagedacht over je outsourcingbehoeften, doelstellingen en verwachtingen, kan dit leiden tot problemen zoals onduidelijke verwachtingen, verkeerde (leveranciers)keuzes en gebrek aan goede communicatie.

 

Verkeerde leverancierskeuze

Het selecteren van de verkeerde partner kan tot problemen leiden. Bijvoorbeeld gebrek aan expertise, slechte prestaties, financiële problemen of ethische kwesties bij de leverancier.

 

Gebrek aan communicatie

Goede communicatie tussen jouw bedrijf en je outsourcingspartner is cruciaal. Gebrek aan duidelijke communicatie, taalbarrières of culturele verschillen maakt goede samenwerking lastig.

 

Onvoldoende regie

Als jouw bedrijf onvoldoende zicht houdt op de uitbestede taken kan dit leiden tot kwaliteitsproblemen en onjuiste uitvoering van deze taken.

 

Kennisverlies

Het volledig uitbesteden van bepaalde functies kan leiden tot een verlies van interne expertise. Dit kan voor problemen zorgen als je bepaalde werkzaamheden ooit weer zelf zou willen uitvoeren.

 

Kostenverschuiving

Hoewel outsourcing vaak wordt gedaan om kosten te besparen, kunnen er verborgen kosten ontstaan, zoals juridische kosten, kosten voor contractbeheer en kosten voor het oplossen van problemen met de leverancier.

 

Gebrek aan flexibiliteit

Soms kan een rigide overeenkomst een belemmering zijn om snel te reageren op veranderende behoeften of om nieuwe technologieën te adopteren.

 

Juridisch geschil

Als de outsourcingpartner niet voldoet aan wettelijke vereisten of ethische normen, kan dit leiden tot juridische geschillen, reputatieschade en financiële verliezen.

 

Onvoldoende risicobeheer

Het niet identificeren en beheren van risico's, zoals gegevensbeveiliging, kan ernstige gevolgen hebben voor jouw organisatie.

 

Cultuur- en taalbarrières

Bij offshore outsourcing kunnen culturele en taalverschillen leiden tot misverstanden en miscommunicatie.

 

Zakt de moed je in de schoenen?

 

Overwoog je om werkzaamheden elders te beleggen maar zakt de moed je in de schoenen na het lezen van bovenstaande punten? Draai het om en doe er je voordeel mee!

 

Bovenstaande issues worden niet zozeer veroorzaakt door outsourcing maar zijn eerder het gevolg van slechte planning, uitvoering en beheer.  Met de juiste aanpak, goede leveranciersselectie en zorgvuldige monitoring en beheer kan je al deze uitdagingen overwinnen en de beoogde werkzaakheden succesvol outsourcen. ODYN Connect kan u hierin adviseren en begeleiden.

 

Bij een succesvolle uitbesteding profiteert je organisatie van de volgende voordelen:

 

  • Kostenbesparing: Lagere operationele kosten.
  • Onbeperkte expertise: Gespecialiseerde kennis en vaardigheden.
  • Focus op kernactiviteiten: Meer aandacht voor strategische doelen.
  • Schaalbaarheid: Flexibiliteit bij het aanpassen aan veranderende behoeften.
  • Efficiëntie: Optimalisatie van processen.
  • Verkorte time-to-market: Hogere productiviteit en kortere time-to-market.
  • Risicobeheer: Vermindering van technologische en regelgevingsrisico's.
  • Innovatie: Toegang tot innovatieve tools.
  • Flexibiliteit: Aanpasbare contracten.
  • Servicekwaliteit: Betere service en kwaliteit

 

Neem contact op met ODYN Connect voor meer informatie over hoe outsourcing jouw bedrijf kan helpen. Met onze unieke werkwijze biedt ODYN Connect de beste oplossing voor outsourcing!

 

arend